Αεριζόμενη πρόσοψη

Μερικές φορές αναφέρεται ως "σύστημα rainscreen"

Οι αεριζόμενες προσόψεις προστατεύουν το περίβλημα του κτιρίου από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τα στοιχεία της φύσης βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη θερμική απόδοση, τη στιβαρότητα και την εξωτερική εμφάνιση του κτιρίου.

Η αεριζόμενη πρόσοψη, τοποθετημένη στην εξωτερική πλευρά της κατασκευής, λειτουργεί ως θερμικό ρυθμιστικό σύστημα μειώνοντας τα ανεπιθύμητα θερμικά κέρδη κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, την απώλεια θερμότητας κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και τη θερμική δυσφορία (έλλειψη θερμικής άνεσης) λόγω ανομοιομορφίας (ασυμμετρίας) στο πεδίο της θερμικής ακτινοβολίας. Επίσης, διατηρεί το υλικό του εξωτερικού τοίχου στεγνό, αποτρέπει το σχηματισμό συμπύκνωσης υδρατμών στο εξωτερικό τοίχο και τη διείσδυση του νερού της βροχής στη δομή του κτιρίου. Οι λειτουργίες αυτές εξηγούνται λεπτομερώς παρακάτω.

Θεωρείται ως το πιο αποτελεσματικό σύστημα για την επίλυση ζητημάτων μόνωσης στα κτίρια και για την εξάλειψη των θερμογεφυρών και των προβλημάτων συμπύκνωσης. Είναι το ιδανικό σύστημα ειδικά για ανακαινίσεις κτιρίων. Μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη, με τη μόνη διαφορά στο πάχος της απαιτούμενης θερμομόνωσης, το οποίο εξαρτάται από την τοποθεσία του κτιρίου.

Επενδύοντας σε αεριζόμενες προσόψεις εξοικονομείτε χρήματα μειώνοντας την απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη και ελαχιστοποιώντας την απαίτηση για συντήρηση λόγω της υψηλής αντοχής του κτιρίου σε φθορές.

Η παθητική μόνωση που προσφέρει ο θάλαμος εξαερισμού σε συνδυασμό με ένα σύστημα μόνωσης εξωτερικού τοίχου βοηθάει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν κάνει ζέστη έξω, το θάλαμος εξαερισμού πίσω από το σύστημα επένδυσης επιτρέπει στον ζεστό αέρα να κρυώσει έξω, προστατεύοντας το εσωτερικό του σπιτιού και της δομής του κτιρίου από τη θερμική πρόσκρουση. Ομοίως, σε ψυχρότερα κλίματα ή όταν ο καιρός είναι κρύος σε οποιοδήποτε μέρος της γης, ο θάλαμος εξαερισμού πίσω από την επένδυση αποτρέπει τη μετάδοση θερμικών κερδών ή θερμικών απωλειών δημιουργώντας ένα ενεργειακά αποδοτικότερο κτίριο.

Πώς λειτουργεί;


Η αεριζόμενη πρόσοψη σχηματίζεται από οικοδομικά υλικά αγκυρωμένα επάνω στην εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου. Συγκεκριμένα, στο περίβλημα του κτιρίου στερεώνεται το σύστημα εξωτερικής μόνωσης και το σύστημα επένδυσης. Ανάμεσα σε αυτά τα δυο συστήματα παρεμβάλλεται ένας θάλαμος εξαερισμού.

Εξωτερική θερμομόνωση

Η θερμομόνωση μειώνει τη διάχυση της θερμότητας κατά τους χειμερινούς μήνες και την απορρόφηση θερμότητας κατά τους θερινούς μήνες, βοηθώντας σημαντικά στην εξοικονόμηση χρημάτων για θέρμανση και ψύξη καθώς και βελτιώνοντας σημαντικά την θερμική άνεση του σπιτιού σας.

Θάλαμος εξαερισμού

Ο θάλαμος εξαερισμού βρίσκεται μεταξύ της εξωτερικής επένδυσης του τοίχου και του κέλυφος του κτιρίου. Μέσα στο θάλαμο προκαλείται κίνηση του αέρα από την πυκνότερη-ψυχρότερη περιοχή προς την αραιότερη-θερμότερη, λόγω της άνωσης που δημιουργείται από τη διαφορά πυκνότητας και πίεσης μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού αέρα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, ο θερμότερος αέρας ανεβαίνει διαμέσου του θαλάμου εξαερισμού της πρόσοψης του κτιρίου και διαφεύγει στην κορυφή του θαλάμου μέσω ανοιγμάτων εξαερισμού στην επένδυση των προσόψεων ενώ φρέσκος δροσερός αέρας εισέρχεται στη βάση του θαλάμου. Κατά τη διάρκεια της εποχής ψύξης, το φαινόμενο της αιολικής καμινάδας αντιστρέφεται, αλλά είναι συνήθως πιο αδύναμο λόγω των χαμηλότερων διαφορών θερμοκρασίας.

Αυτά τα ανοίγματα εξαερισμού πρέπει να είναι ≥ 20mm. Θα πρέπει να κατασκευάζονται ανοίγματα ακόμα και αν υπάρχει διακοπή της επένδυσης της πρόσοψης από παράθυρα ή πόρτες. Για να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα στον αεριζόμενο θάλαμο, η εισαγωγή και η έξοδος αέρα πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία, δηλαδή θα πρέπει η ποσότητα αέρα που εισέρχεται στο θάλαμο να είναι ίση με αυτή που εξέρχεται. Ο κινούμενος αέρας διαχέει τον υδρατμό από μέσα προς τα έξω και διευκολύνει την «εκπνοή» της πρόσοψης. Επιπλέον, ο αέρας που κινείται στο διάκενο διατηρεί τη μόνωση στεγνή, εμποδίζει τη συμπύκνωση υδρατμών και το σχηματισμό μούχλας πίσω από αυτή και αποτρέπει την διείσδυση του βρόχινου νερού στη δομή του κτιρίου.

Σύστημα επένδυσης εξωτερικής τοιχοποιίας

Το σύστημα εξωτερικής επένδυσης επιτρέπει τη διάχυση της θερμότητας που απορροφάται από την ηλιακή ακτινοβολία μέσω της φυσικής κυκλοφορίας του αέρα στο εσωτερικού του θαλάμου εξαερισμού. Το σύστημα επένδυσης είναι εγκατεστημένο σε μεταλλικό σκελετό στερεωμένο στο κέλυφος του κτιρίου στο εσωτερικό του οποίου τοποθετείται μόνωση. Κύρια λειτουργία της εξωτερικής επένδυσης είναι η προστασία και η μόνωση του κτιρίου και η δημιουργία μιας κοιλότητας αέρα μεταξύ του εξωτερικού περιβάλλοντος και των δομικών στοιχείων του κτιρίου.

Σχετικά άρθρα