Παθητικό κτίριο

Τι είναι το Παθητικό κτίριο;

“Το παθητικό κτίριο είναι ένα κτίριο στο οποίο η θερμική άνεση (ISO 7730) μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη προθέρμανση ή πρόψυξη της ποσότητας του νωπού αέρα, η οποία απαιτείται για την επίτευξη ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας εσωτερικού αέρα (DIN 1946) – χωρίς την επιπλέον ανακυκλοφορία του αέρα.” ορισμός σύμφωνα με το Γερμανικό Ινστιτούτο Παθητικού κτιρίου. Ο όρος “παθητικό κτίριο” προέρχεται από το γερμανικό όρο “Passivhaus”.

Το παθητικό σπίτι είναι μια βιώσιμη κατασκευή που παρέχει προσιτά, υψηλής ποιότητας κτίρια καθώς και άνετες και υγιείς συνθήκες διαβίωσης. Ένα πρότυπο κτιρίου που προσφέρει ταυτόχρονα υψηλή ενεργειακή απόδοση, άνεση, οικονομία και έχει χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.


Που βασίζεται το πρότυπο του παθητικού κτιρίου;

Άνετη και υγιή διαβίωση

Η ιδέα βασίζεται στο σχεδιασμό ενός κτιρίου που διατηρεί ένα άνετο και υγιές περιβάλλον εσωτερικού χώρου όλες τις εποχές του χρόνου, χωρίς να καταναλώνει περιττή ενέργεια. Η εξαιρετική ποιότητα του εσωτερικού αέρα, απαλλαγμένου από γύρη και σκόνη, η διατήρηση των επιθυμητών επίπεδων υγρασίας και η ευχάριστη και άνετη σταθερή εσωτερική θερμοκρασία όλο το χρόνο αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά για μια ευχάριστη και υγιή διαβίωση μέσα στους χώρους του σπιτιού σας.

Το κτίριο, βασισμένο στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, της φυσικής και των προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, είναι κατασκευασμένο να επωφελείται από την ηλιακή θερμότητα τους ψυχρούς μήνες και να προφυλάσσεται από τη ζέστη τους θερμούς. Η θερμική άνεση επιτυγχάνεται σε μέγιστο βαθμό μέσω παθητικών μέτρων, όπως μόνωση, παθητική χρήση ηλιακής ενέργειας, εσωτερικές πηγές θερμότητας, σκίαστρα, φυσικός νυχτερινός αερισμός αλλά και συστημάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης, όπως μηχανικό αερισμό με ανάκτηση θερμότητας.

Φιλικό στο περιβάλλον

Τα παθητικά κτίρια έχουν χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, διότι χρησιμοποιούν εξαιρετικά μικρή πρωτογενή ενέργεια που οφείλεται στην ελάχιστη ενεργειακή απαίτηση για θέρμανση ή ψύξη του χώρου, αφήνοντας επαρκείς ενεργειακούς πόρους για όλες τις μελλοντικές γενιές. Η πρόσθετη ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή τους (ενσωματωμένη ενέργεια) είναι ασήμαντη σε σύγκριση με την ενέργεια που εξοικονομούν αργότερα.

Εξοικονόμηση χρημάτων

Εξοικονομήστε χρήματα ελαχιστοποιώντας τις ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη έως και 90% και μειώνοντας τις ανάγκες ηλεκτρικού ρεύματος (πρωταρχική χρήση ενέργειας) για οικιακό ζεστό νερό και για όλες τις οικιακές συσκευές. Το παθητικό κτίριο έχει ελάχιστα λειτουργικά έξοδα, οδηγώντας σε γρήγορη απόσβεση της αρχικής επένδυσής σας.


Ποιες είναι οι πέντε αρχές του Παθητικού κτιρίου;

Τα κριτήρια του Παθητικού Κτιρίου επιτυγχάνονται με έξυπνο σχεδιασμό και εφαρμογή των πέντε αρχών του παθητικού κτιρίου: μόνωση, ενεργειακά κουφώματα και υαλοπίνακες, αερισμός με ανάκτηση θερμότητας, αεροστεγής κατασκευή και απουσία θερμογεφυρών.

Μόνωση
Όλα τα αδιαφανή δομικά στοιχεία του εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου πρέπει να είναι πολύ καλά μονωμένα. Ένα άρτια μονωμένο κτιριακό κέλυφος, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, διατηρεί τη ζέστη μέσα στο κτίριο, ενώ το καλοκαίρι την εμποδίζει να εισέλθει μέσα σε αυτό. Η μόνωση του κτιρίου πρέπει να διαθέτει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας ≤0,1 W/(mK), με στόχο η τιμή U του κελύφους να κυμαίνεται μεταξύ 0,10 και 0,25 W/(m²K).

Αεροστεγανότητα του κτιρίου
Η ανεξέλεγκτη διαρροή διαμέσου ανοιγμάτων πρέπει να είναι μικρότερη από 0,6 του συνολικού όγκου του κτιρίου ανά ώρα κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής πίεσης σε 50 Pascal (τόσο υπό πίεση και αποσυμπίεση).

Απουσία θερμογεφυρών
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του κτιριακού κελύφους στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και άνεσης εσωτερικού χώρου, αποτρέποντας παράλληλα τις ζημιές που οφείλονται στη δημιουργία υγρασίας και ενισχύοντας την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Ενεργειακά κουφώματα και υαλοπίνακες
Τα προφίλ των κουφωμάτων πρέπει να είναι καλά μονωμένα και να είναι εφοδιασμένα με υαλοπίνακες χαμηλής αντανάκλασης γεμισμένα με αργό ή κρύσταλλο για την αποφυγή μεταφοράς θερμότητας. Για τα περισσότερα θερμά κλίματα, οι υαλοπίνακες πρέπει να έχουν μέγιστη τιμή U-value 0,80 W / (m²K), συνολική τιμή του κουφώματος Uw < 1,00 W/(m²K) και συνολική ηλιακή διαπερατότητα g-values (ποσοστό ηλιακής ενέργειας που διατίθεται στο δωμάτιο) γύρω στο 50%.

Αερισμός με ανάκτηση θερμότητας
Ο αποδοτικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας είναι το κλειδί, προσφέροντας καλή ποιότητα εσωτερικού αέρα και εξοικονομώντας ενέργεια. Στα παθητικά κτίρια, τουλάχιστον το 75% της θερμότητας από τον αέρα εξαγωγής μεταφέρεται στο φρέσκο αέρα ξανά με τη βοήθεια ενός εναλλάκτη θερμότητας.Τα συστήματα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας παρέχουν καθαρό αέρα, απαλλαγμένο από γύρη και σκόνη, ελέγχουν την υγρασία και προσφέρουν μέγιστη ενεργειακή απόδοση λόγω της ανάκτησης θερμότητας έως και 90%.


Ποια κριτήρια πρέπει να πληροί το κτίριο για να θεωρηθεί παθητικό;

Ένα πιστοποιημένο κτίριο πρέπει να πληροί τα παρακάτω πρότυπα κατασκευής, τα οποία μεταφράζονται σε αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας, υγιή εσωτερικό αέρα και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

  • Η απαίτηση για ενέργεια θέρμανσης χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 kWh ανά τετραγωνικό μέτρο καθαρού χώρου διαβίωσης (επεξεργασμένη επιφάνεια δαπέδου) ανά έτος ή τα 10 W ανά τετραγωνικό μέτρο θερμικού φορτίου.
    Σε κλιματικά περιβάλλοντα όπου απαιτείται πρόσθετη ψύξη τους θερμούς μήνες, η απαίτηση για ενέργεια ψύξης του χώρου αντιστοιχεί περίπου στις απαιτήσεις ζήτησης θερμότητας (15 kWh/m² καθαρού χώρου διαβίωσης ανά έτος ή 10 W ανά τετραγωνικό μέτρο ψυκτικού φορτίου), με πρόσθετη αποζημίωση για αφύγρανση.
  • Η συνολική ενέργεια που θα χρησιμοποιηθεί για όλες τις οικιακές εφαρμογές (θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και οικιακή ηλεκτρική ενέργεια) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 kWh ανά τετραγωνικό μέτρο επεξεργασμένης επιφάνειας δαπέδου ετησίως για τα Παθητικά κτίρια κατηγορίας Classic.
  •  Όσον αφορά την αεροστεγανότητα, ο μέγιστος ρυθμός αλλαγής αέρα περιορίζεται σε n50 = 0,6 αλλαγές αέρα ανά ώρα σε πίεση 50 Pascals (ACH50), όπως επαληθεύεται με μια επιτόπια δοκιμή πίεσης (σε καταστάσεις αποσυμπίεσης (σε καταθλιπτικές) όσο και υπό πίεσης).
    Το παθητικό κτίριο σχεδιάζεται έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος της ανταλλαγής αέρα με το εξωτερικό περιβάλλον να πραγματοποιείται με ελεγχόμενο εξαερισμό μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια θερμότητας (ή κέρδος, ανάλογα με το κλίμα), ώστε να αποφευχθούν οι ανεξέλεγκτες διαρροές αέρα.
    Ακόμη και με καθαρό εξωτερικό αέρα, τα κτίρια χρειάζονται μηχανικό αερισμό διότι εξασφαλίζει σταθερή ροή καθαρού αέρα εσωτερικού χώρου, αποτρέποντας προβλήματα υγρασίας, μούχλας ή ραδονίου.
  • Η θερμική άνεση πρέπει να πληρείται σε όλους τους χώρους διαβίωσης τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, με όχι περισσότερο από το 10% των ωρών ενός έτους να υπερβαίνουν τη θερμοκρασία των 25 ° C.

Τι είναι η πιστοποίηση Παθητικού κτιρίου;

“Αυτό το κτίριο είναι πιστοποιημένο ως παθητικό κτίριο” σημαίνει ότι εκτός από το ότι το κτίριο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο του παθητικού κτιρίου, έχει υποβληθεί με επιτυχία στη διαδικασία πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση παρέχετε ύστερα από μια σειρά διεξοδικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στο κτίριο από το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων και εξουσιοδοτημένων πιστοποιητών, που αποδεικνύουν την ορθή εφαρμογή των κριτηρίων του παθητικού κτιρίου.

Τα οριστικά κριτήρια πιστοποίησης των παθητικών κτιρίων και των παθητικών συστημάτων (υλικών κατασκευής) καθορίζονται από το Ινστιτούτο Παθητικής Κατοικίας, το οποίο εδρεύει στο Darmstadt της Γερμανίας, υπό τη διεύθυνση του Dr. Wolfgang Feist.


Μπορώ να αναβαθμίσω το κτίριο μου σύμφωνα με το πρότυπο του Παθητικού κτιρίου;

Ορισμένα τμήματα της δομής θα είναι δύσκολο να αλλάξουν. Τα θεμέλια, η πλαισίωση, η καλωδίωση και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι όλα βασικά στοιχεία του σπιτιού.

Υπάρχουν πολλές αναβαθμίσεις και αλλαγές που θα κάνουν ένα σπίτι ενεργειακά αποδοτικό, υγιέστερο και πιο ανθεκτικό. Αναβαθμίζοντας τα παράθυρα και τον εξοπλισμό θέρμανσης και ψύξης, τοποθετώντας περισσότερη μόνωση στα αδιαφανή δομικά στοιχεία, στεγανοποιώντας διαρροές αέρα, εγκαθιστώντας εξοπλισμό εξαερισμού και χρησιμοποιώντας χρώματα χαμηλής VOC, η κατοικία σας μπορεί να προσεγγίσει κατα πολύ το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου. (Το VOC είναι συντομογραφία για πτητικές οργανικές ενώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά επιβλαβείς διαλύτες που εξατμίζονται στην ατμόσφαιρα μετά την εφαρμογή χρωμάτων ή άλλων τελειωμάτων).

Η χρήση των κριτηρίων του παθητικού σπιτιού σε ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων οδηγεί σε εκτεταμένες βελτιώσεις όσον αφορά τη θερμική άνεση, την οικονομία, την απουσία δομικών βλαβών και την προστασία του κλίματος. Μείωση της ζήτησης θέρμανσης έως και 90% έχει επιτευχθεί σε μεγάλο αριθμό έργων.

Για τέτοιου είδους κτίρια, το Ινστιτούτο Παθητικού σπιτιού έχει αναπτύξει το πρότυπο EnerPHit για την πιστοποίηση ενεργειακών εκσυγχρονισμού με τα παθητικά συστατικά του σπιτιού. Αυτό απαιτεί είτε την εξασφάλιση μέγιστης ζήτησης θέρμανσης στα 25 kWh / (m²a) είτε εναλλακτικά τη συνεπή χρήση πιστοποιημένων συστημάτων παθητικού σπιτιού σύμφωνα με τις προδιαγραφές  πιστοποίησης PHI. Η ζήτηση θέρμανσης που υπολογίζεται από το PHPP και η ποιότητα της θερμικής προστασίας του ατόμου.